AMD Strela

 

Од снегот се расчистуваат и локалните патишта и улици во повеќе населени места

Од снегот се расчистуваат и локалните патишта и улици во повеќе населени места
Објавено на: 09 Jan 2019

Покрај зимската служба на Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“, општина Струмица ангажираше и дополнителни компании за расчистување на снегот на локалните патишта и улици во повеќе населени места.

Во моментов се работи на покритичните патни правци: Муртино – Банско - Габрово, Куклиш – Свидовица, Добрејци – Просениково – индустриска зона Север, Раборци – Попчево – Рич, Баница – Водоча – Вељуса, Костурино – Дорломбос – Мемешли.

Во зависност од снежните врнежи и потребите, ќе се интервенира и во останатите населени места.

Media Flesh

 

ВИДЕО

FACEBOOK