AMD Strela

 

Се бетонираат споредните улици во населеното место Ѓавото

Се бетонираат споредните улици во населеното место Ѓавото
Објавено на: 03 Sep 2019

Со средства од општинскиот буџет, а според планираните активности во годишната Програма за изградба, реконструкција, оддржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци, се работи на бетонирање на сите споредни улици во населено место Ѓавото. Вкупната површина на истите изнесува 4000м2.

За оваа намена, во Програмата за изградба, реконструкција, оддржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2019 година се планирани 2.000.000 денари.

Media Flesh

 

ВИДЕО

FACEBOOK